Rok 2006

01. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      01. JANUÁRA 2006  o 17,45 hod.

02. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      02. JANUÁRA 2006  o 17,45 hod.

03. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský Vianočný koncert žiakov pedagógov

                                                      Daniela NOVAKOVÁ – flauta

                                                      Tereza BALÁŽOVÁ - gitara

                                                      25. JANUÁRA 2006  o 18,15 hod.

04. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      MAGISTRÁT Hl. mesta SR, Bratislava, gobelínová sála

                                                      Prijatie zahraničných hostí predstaviteľmi magistrátu

                                                      01. MARCA 2006  o 15,00 hod.

05. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                       Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      08. MAREC 2006  o 17,45 hod.

06. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                       Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      13. MAREC 2006  o 17,45 hod.

07. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                       Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      14. MAREC 2006  o 17,45 hod.

08. KONCERTNÁ CESTA    -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      ČERVENÝ KOSTELEC, HRADEC KRÁLOVE

                                                      05. až 08. MÁJ 2006

09. KONCERT                            ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      ČERVENÝ  KOSTELEC - kostol

                                                      05.05.2006

PROGRAM KONCERTU – Červený Kostelec - kostol

==========================================

1/ G.GIORDANI:        CARO MIO BEN                                2,05  zbor+kl.

2/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                       2,30   zbor+kl.+fl.

                                         Sólo: Mária BOROVSKÁ

3/ I.BÁZLIK:               SNÁĎ LEN ČÍROU NÁHODOU      2,40  zbor+kl.+fl.                                                                

4/ C.A.BIXIO:              MAMMA                                             3,10  zbor+sólo+kl.

                                       Sólo: Tereza MALIČKAYOVÁ

 5/ J.RUTTER:               FOR THE BEAUTY OF THE

                                         EART                                                   3,20  zbor+kl.

 6/ B.JOHNSTON

      arr.I.BÁZLIK:          I WRITE  THE SONG                     2,50  zbor+kl.

 7/ W.HAVKINS

      arr.P.ZAJÁČEK        I AM GOIN AP A YONDER           4,00  zbor+sólo+kl. /orch./

                                           Sólo: Mária BOROVSKÁ

                                              SPOLU:                                         20,35 min.

10. KONCERT                           ČESKÁ REPUBLIKA

                                                     HRADEC KRÁLOVE – koncertná sála

                                                      06.05.2006

PROGRAM KONCERTU – HRADEC  KRÁLOVE                                         =======================================

  1/ spiritual

      arr. T.POPOV

      arr. I.BÁZLIK         THE BATTLE OF JERICHO           1,40  zbor+kl.

  2/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                       2,30   zbor+kl.+fl.

                                         Sólo: Mária BOROVSKÁ                                                                                                                      

  3/ C.A.BIXIO:              MAMMA                                             3,10  zbor+sólo+kl.

                                         Sólo: Jana DOMÉNYOVÁ

  4/ J.KANDER                

       arr. I.BÁZLIK:         CABARET                                          1,55  zbor+kl.                                                                                   

  5/ I.BÁZLIK:                  SLOVENSKÉ TANGO                    2,30 zbor+kl.+fl.

  6/ B.JOHNSTON

      arr.I.BÁZLIK:           I WRITE  THE SONG                     2,50  zbor+kl.

==================================================================

                                                        SPOLU:                                14,35 min.

11. KONCERT                           ČESKÁ REPUBLIKA

                                                     HRADEC KRÁLOVE – Evanjelický kostol

                                                      06.05.2006

PROGRAM KONCERTU – HRADEC  KRÁLOVE

=======================================

  1/ J.HAYDN:               GLORIA IN EXCELSIS                    2,30   zbor+kl

  2/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                      2,30   zbor+kl.+fl.

                                         Sólo: Mária BOROVSKÁ                                                           

  3/ C.A.BIXIO:               MAMMA                                             3,10  zbor+sólo+kl.

                                          Sólo: Jana DOMÉNYOVÁ

  4/ IZRAELSKÁ

      ĽUDOVÁ:                 HAVA  NAGILA                               2,00  zbor+kl.

  5/ I.BÁZLIK:                 SLOVENSKÉ TANGO                    2,30 zbor+kl.+fl.

  6/ B.JOHNSTON

      arr.I.BÁZLIK:           I WRITE  THE SONG                     2,50  zbor+kl.

  7/ W.HAVKINS

      arr.P.ZAJÁČEK        I AM GOIN AP A YONDER           4,00  zbor+sólo+kl.

                                          Sólo: Mária BOROVSKÁ

==================================================================

                                                        SPOLU:                                19,30 min.

08. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      06. MÁJ 2006  o 20,30 hod.

09. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Základná škola – ul. Lachova, BRATISLAVA

                                                      KONCERT  KU DŇU  MATIEK

                                                      10. MÁJA 2006  o 18,00 hod.

PROGRAM KONCERTU – ZŠ  LACHOVA

10.05.2006 o 18,00 hod.                  

==========================================

1/ J.RUTTER:               FOR THE BEAUTY OF THE

                                         EART                                                   3,20  zbor+kl.

2/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                        2,30   zbor+kl.+fl.

                                         Sólo: Mária BOROVSKÁ

3/ IZRAELSKÁ

    ĽUDOVÁ:                 HAVA  NAGILA                                2,00  zbor+kl.

4/ B.JOHNSTON

      arr.I.BÁZLIK:          I WRITE  THE SONG                     2,50  zbor+kl.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                    

                                              SPOLU:                                         10,40 min.

10. KONCERTNÁ CESTA    -  MAĎARSKO

                                                      MOSONMAGYOVAR – Súkromná umelecká škola

                                                      Koncert sólistov SZUŠ Macharova

                                                      13. MÁJA 2006  o 15,00 hod.

PROGRAM KONCERTU – Mosonmagyovar – Maďarsko

Termín: 13. mája 2006 o 15,00 hod.

1/ Tereza MALIČKAYOVÁ: sólo spev

                                                   A.Caldara: Seben crudele

2/ Janka ŠTRPKOVÁ:  klavír

                                         R.Schumann: Bittendes Kind

3/ Janka DOMÉNYOVÁ: klavír

                                             H.Berlioz: Valčík č.20

4/ Janka ŠTRPKOVÁ: sólo spev

                                        G.Caccini: Amor, chattendi

5/ Tereza MALIČKAYOVÁ: klavír

                                                   F.Kuhlau: Sonatína C-dur, 1.časť

6/ Kristína KRAJČÍROVÁ: zobcová flauta

                                                A. Vivaldi: Siciliana

                                                                    Allegro

      7/ Janka DOMÉNYOVÁ: sólo spev

                                             V.F.Bystrý: Janík a Hanička

 Klavírny doprovod: Peter HOCHEL                       

11. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov pedagógov

                                                      Daniela NOVAKOVÁ – flauta

                                           Magdaléna BARDELČÍKOVÁ  - klavír

                                                      17. MÁJ 2006  o 18,00 hod.

12. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Koncert detí Materských škôl Petržalky

                                                      MŠ – Macharova, Röntgenová, Iľjušinova

                                          02. JÚN 2006  o 17,30 hod.

13. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Slovenský rozhlas, Bratislava

                                                      Medzinárodný festival speváckych zborov – SVÁTKY

                                                      PÍSNÍ 

                                                      MŠ – Macharova, Röntgenová, Iľjušinova

                                                      1.miesto v kategórii zborov Materských škôl

                                          03. JÚN 2006

14. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, Bratislava

                                                      FÓRUM PEDAGOGIKY

                                                      14. JÚN 2006 o 17,00 hod.

 PROGRAM KONCERTU – FÓRUM PEDAGOGIKY

Termín: 14. a 15. júna 2006

Účinkujúci: SZUŠ Macharova 1, BRATISLAVA

                     SZUŠ – SENEC

                     SZUŠ – POVAŽSKÁ BYSTRICA

  1/ choreografia                

      I.Kačiaková              APROPO                                              5.00  scén. tanec

  2/ spiritual

      arr. T.POPOV

      arr. I.BÁZLIK         THE BATTLE OF JERICHO           1,40  zbor+kl.

  3/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                       2,30   zbor+kl.+fl.

                                         Sólo: Mária BOROVSKÁ

  4/ IZRAELSKÁ

      ĽUDOVÁ:                HAVA  NAGILA                                 2,00  zbor+kl.

  5/ choreografia             DISKO TANEC

                                          Sólo: Natália VENDRINSKÁ            1,00 disko tanec

  6/ choreografia              DISKO TANEC                                  1,00  disko tanec

                                          Duo: Lucia PAVLÍKOVÁ

                                                   Nikola BRIESTENSKÁ

  7/ .........................          ............................................                  3,00 sólo spev

                                          Sólo: Miroslava MIŠKECHOVÁ

  8/ choreografia              DISKO TANEC                                  1,00  disko tanec

                                          Sólo: Lucia PAVLIKOVÁ

  9/ choreografia              DISKO TANEC                                  1,00  disko tanec

                                          Duo: Natália VENDRINSKÁ

                                                    Natália PODOLANOVÁ

 10/ choreografia              DISKO TANEC                                 1,00  disko tanec

                                           Sólo: Nikola BRIESTENSKÁ

 11/ ..........................         .............................................               3,00 sólo spev

                                           Sólo: Miroslava MIŠKECHOVÁ

12/ choreografia

       I.Chanová                 CIGÁNSKE TANCE                          4,00  cig.tanec

13/ arr.P.HOCHEL:        CIGÁNSKE PIESNE:                        2,40  zbor+kl.

                                                 AV KE MANDE ČHAJE

                                                 ČAJORI ROMAŇI, JOJ...

                                                 KANA GEĽOM BYSTRICA

14/ B.JOHNSTON

      arr.I.BÁZLIK:            I WRITE  THE SONG                     2,50  zbor+kl.

15/ W.HAVKINS

       arr.P.ZAJÁČEK       I AM GOIN UP A YONDER           4,00  zbor+sólo+kl.

                                           Sólo: Mária BOROVSKÁ

                                            SPOLU:                                           35,40 min.

Riad. SZUŠ Senec a umelecká vedúca súboru SETAS: Renáta MADARÁSZOVÁ

Riad. SZUŠ Považská Bystrica: Stanislav KARDOŠ

Umelecká vedúca súboru STELLA SZUŠ Považská Bystrica: ........................................

Riad. SZUŠ Macharova, Bratislava a dirigent spev. zboru CANENS: Gabriel Rovňák

Klavír: Peter HOCHEL

15. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov pedagógov

                                                      Tereza  BALÁŽOVÁ - gitara

                                                      14. JÚN 2006  o 18,00 hod.

16. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ pobočka CHTELNICA

                                                      Školský koncert žiakov - Chtelnica

                                                      spev, tanec

                                                      16. JÚN 2006  o 17,00 hod.

17. KONCERTNÁ CESTA    -  SLOVENSKO

                                                      KOSTOLIŠTE PRI  MALACKÁCH

                                                      Spievanie na slávnostnej omši

                                                      18. JÚN 2006  o 09,00 hod.

PROGRAM KONCERTU –  spievanie na omši

MIESTO: KOSTOLIŠTE pri Malackách - kostol

Termín: 18. júna 2006  o 09,00 hod.

==========================================

 1/ J.HAYDN:               GLORIA IN EXCELSIS                    2,30   zbor+kl

 2/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                       2,30   zbor+kl.+fl.

                                        Sólo: Mária BOROVSKÁ

 3/ W.A.MOZART:       AVE VERUM CORPUS                    3,10   zbor+kl

SPIEVANIE  PO OMŠI:

1/ J.MYSLIVEČEK:    NOTTURNO  I                                   2,30  zbor+kl. 

2/ C.FRANCK:             PANIS ANGELICUS                         3,35  zbor+sólo+kl.+fl.

                                          Sólo: Mária BOROVSKÁ

3/ A.L.WEBBER:            PIE JESU                                         2,10  zbor+sólo+kl.

                                            Sólo: Terézia MALIČKAYOVÁ

                                                      Ivana KAPITÁNOVÁ

4/ C.A.BIXIO:               MAMMA                                             3,10  zbor+sólo+kl.

                                          Sólo: Jana DOMÉNYOVÁ

5/ I.BÁZLIK:                SNÁĎ LEN ČÍROU NÁHODOU      2,40  zbor+kl.+fl.

6/ spiritual

      arr. T.POPOV

      arr. I.BÁZLIK        THE BATTLE OF JERICHO           1,40  zbor+kl.

7/ W.HAVKINS

     arr.P.ZAJÁČEK        I AM GOIN AP A YONDER          4,00  zbor+sólo+kl.

                                           Sólo: Mária BOROVSKÁ

=================================================================

                                                                                SPOLU:    19,45 min

18.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT           

                                                  -  S L O V E N S K O

                                                     BRATISLAVA – CIK CAK CENTRUM, ul. Fedinova

                                                     19. JÚN 2006  o 18,00 hod.

19. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      07. JÚL 2006  o 20,30 hod.

20. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      15. JÚL 2006  o 20,30 hod.

21. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      21. JÚL 2006  o 20,30 hod.

22. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      13. AUGUST 2006  o 20,30 hod.

23. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      21. AUGUST 2006  o 20,30 hod.

24. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      27. AUGUST 2006  o 20,30 hod.

25. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      10. SEPTEMBER 2006  o 20,30 hod.

26. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      DOM KULTÚRY – DÚBRAVKA - ASI

                                                      KONCERT s Karolom MALÝM

                                                      14. NOVEMBER 2006  o 19,00 hod.

27. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      18. NOVEMBER 2006  o 20,30 hod.

28. KONCERTNÁ  CESTA   -  SLOVENSKO

                                                      NITRA – Festival speváckych zborov

                                                      24. NOVEMBER 2006  o 17,00 hod.

29. KONCERTNÁ  CESTA   -  SLOVENSKO

                                                      LEVICE

                                                      program „ NA LUCIU“

                                                      08. DECEMBRA 2006  o 19,00 hod.

30. KONCERTNÁ  CESTA   -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      PRAHA - Barandov

                                                      VIANOČNÝ  KONCERT

                                                      12. DECEMBRA 2006  o ...... hod.

31. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      BRATISLAVA - AUPARK

                                                      program „ NA LUCIU“

                                                      13. DECEMBRA 2006  o 15,00 hod.

32. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      HOTEL  BÔRIK

                                                      program „ NA LUCIU“

                                                      13. DECEMBRA 2006  o 17,00 hod.

33. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      DOM KULTÚRY – Dúbravka, BRATISLAVA

                                                      Vianočný koncert s Karolom Malým a orchestrom Pavla

                                                      ZAJÁČKA

                                                      14. DECEMBRA 2006  o 19,00 hod.

34. KONCERTNÁ CESTA    -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      BRNO – BOBI CENTRUM

                                                      VIANOČNÝ  KONCERT

                                                      15. DECEMBRA 2006  o 19,00 hod.

35. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      BRATISLAVA – Evanjelický kostol, Strečnianska ul.

                                                      VIANOČNÝ  KONCERT

                                                      16. DECEMBRA 2006  o 18,00 hod.

36. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov pedagógov

                                                      Magdaléna BARDELČÍKOVÁ – klavír

                                                      Ľuboš BERNÁTH - klavír

                                                      20. DECEMBRA 2006  o 18,00 hod.

37. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      23. DECEMBER 2006  o 20,30 hod.

38. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      25. DECEMBER 2006  o 17,45 hod.

39. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      26. DECEMBER 2006  o 17,45 hod.

40. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      27. DECEMBER 2006  o 17,45 hod.

41. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      30. DECEMBER 2006  o 17,45 hod.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím