Vedenie školy

 
 

Riaditeľ a zriaďovateľ školy:

MgA. Ivana Záhorová Rovňákova

+421 908 178 345

skola@szus-canens.eu

 

Zástupca riaditeľa:

Mgr.art. Martin Záhora

+421 903 696 590

 

  Bývalé vedenie školy: Gabriel Rovňák

 

 

MgA. Ivana Záhorová Rovňáková

je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave v odbore hra na harfe a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne v odbore Hudobný manažment. Počas štúdia absolvovala ročné štipendijné pobyty na Oundle school (UK) a University of Leeds (UK). Hru na harfe rozvíjala pod vedením Mgr.art. Zuzany Törökovej PhD., Roweny Bass a Kataríny Englichovej. Pedagogickej činnosti sa venuje na našej škole už viac ako 15 rokov.

Vyučuje deti a dospelých všetkých vekových kategórii a dlhodobo pôsobila ako pedagóg zborového spevu na materských a základných školách v Bratislave. Pochádza z hudobnej rodiny a popri hre na harfu študovala aj hru na klavíri, zobcovej a priečnej flaute. Od svojich šiestich rokov navštevovala, pod vedením svojho otca Gabriela Rovňáka, Dievčenský spevácky zbor Canens. Práve vďaka nemu objavila krásu hudby a čaro kolektívneho muzicírovania.

Počas štúdia i pedagogickej praxe  absolvovala množstvo hudobných školení a seminárov, zameraných na kreatívne hudobné vzdelávanie, Orffovu metodiku a prácu s deťmi, pod vedením takých osobností, ako je PaedDr. Lenka Pospíšilová, Mgr. Marie Novotná PhD., Prof. PhDr. Eva Jenčková CSc., PaedDr. Anna Derevjaníková PhD., Mgr.art. Tomáš Boroš PhD. ArtD a Mgr. Andrea Mašlejová PhD, DiS. art.

Hudobné workshopy a semináre viedla v rámci vzdelávacích projektov Filharmónie Brno a Opery North (Leeds, UK).  Vyučuje hru na harfe, zborový spev (Spevácke zbory Sedmohlások a Canens), prípravné ročníky hudobnej teórie a hodiny angličtiny „Let´s sing in English“

Od roku 2022 je riaditeľkou SZUŠ Macharova 1.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím