Bývalé vedenie školy

2-vedenie-skoly Gabriel Rovňák bol od roku 1991 zriaďovateľom a riaditeľom 1. Súkromnej základnej umeleckej školy na Slovensku a zakladateľom speváckeho zboru Canens. Dlhoročne sa venoval rozvoju hudobnej tvorivosti a predstavivosti u detí všetkých vekových kategórií. Ako dirigent speváckeho zboru Canens zrealizoval vyše 700 koncertných vystúpení a nahrávok  doma a v zahraničí a viac ako 40 zahraničných  koncertných ciest.

 

Po skončení vysokoškolských štúdií na Pedagogickej fakulte UPJŠ /odbor SJ– HV/ v Prešove v roku 1977, sa aktívne zapojil do práce v oblasti vzdelávania a kultúry.

Od roku 1977 – 1980 pracoval na Okresnom osvetovom stredisku v Prešove. Pod vplyvom E. Zacharovej a po absolvovaní krajského dirigentského kurzu v Košiciach, sa začal venovať zborovému spevu. Počas pôsobenia v Prešove založil a dirigoval miešaný mládežnícky spevácky zbor a v roku 1979 s D. Šimčíkom založili v Prešove 1.chlapčenský zbor v ČSSR „Škovránok“.

 

Od r.1980 do 1983 pôsobil ako pedagóg ZŠ v Sačurove, okr. Vranov n/Topľou, kde počas svojho pôsobenia v roku 1980 založil a dirigoval Chlapčenský spevácky zbor mesta Vranov a  Detský spevácky zbor Slávik. Zároveň vykonával metodickú činnosť v oblasti záujmovej činnosti detí a mládeže, venoval sa zberateľstvu ľudových piesní  a ich interpretácii.

V roku 1983 sa presťahoval do Bratislavy a do r. 1990 pôsobil v Ústrednom dome pionierov /JUVENTA/ ako dirigent Speváckeho zboru SLNIEČKO, s ktorým realizoval množstvo koncertných vystúpení doma a v zahraničí / Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina, Poľsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko/. V r. 1987 ako  vedúci estetického oddelenia  Juventy vypracoval a začal realizovať novú koncepciu práce v oblasti kultúry a umenia detí a mládeže.

V rokoch 1990 až 1991 prechodne pôsobil ako učiteľ na ZŠ Lumumbova /Lachova/ v Petržalke a zároveň ako dirigent staronového Speváckeho zboru Slniečko s novým názvom – CANENS.

 

Od r. 1991 bol  zriaďovateľom a riaditeľom 1. Súkromnej umeleckej školy zborového spevu v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave - Petržalke.

 

Bol autorom viacerých prototypov učebných plánov špecializovaných tried hudobnej výchovy, zameraných na výchovu spevákov sólového a zborového spevu, učebných plánov pre nadané a talentované deti a učebných plánov pre deti a mládež s prednostným záujmom štúdia / 1992, 2002, 2005/.

 

Popri pedagogickej práci významné miesto v jeho aktivitách zaberala koncepčná, riadiaca a organizátorská práca /1991 až 2006 - zakladateľ a člen vedenia Asociácie riadiacich pracovníkov súkromných škôl Slovenskej republiky v oblasti medzinárodnej spolupráce, 1996 – AUTOR koncepcie a realizátor 1.Slovenského festivalu súkromných škôl Slovenska, 1997 – vedúci delegácie rokovania o vstupe RPSŠS do Európskej organizácie nezávislých škôl /ECNAIS/ v OXFORDE, 1998 – AUTOR koncepcie, Štatútu a zakladateľ Stredoeurópskej organizácie súkromných škôl /MEOPS/, 2001 – AUTOR koncepcie EURÓPSKYCH Festivalov Súkromných  Škôl – PRAHA /2002/, BRATISLAVA /2003/, KATOWICE /2005/, 2006 – AUTOR koncepcie a Stanov Združenia Zriaďovateľov Neštátnych Škôl  Slovenska/.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím