Pedagógovia

Hra na klavíri

 

Michaela  Šmidtová

Michaela-smidtova-1 je študentkou 5. ročníka Štátneho Konzervatória v odbore hra na klavír v triede Mgr.art Jany Martinčekovej. Popri sólovej hre pôsobí aj ako korepetítorka a je členkou speváckeho zboru Štátneho konzervatória. Hudbe sa začala venovať už ako 7 ročná na ZUŠ Revúca, kde zaznamenala prvé súťažné úspechy v sólovej aj štvorručnej hre. Okrem hudobného zamerania vyštudovala Ekonomickú univerzitu a v súčasnosti pracuje aj ako finančná analytička pre spoločnosť Amazon. 

 

Hra na klavíri, Hudobná teória

Mgr. Magdaléna Bardelčíková

Magda-bardelcikova po absolvovaní študijného odboru Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave nastúpila ako pedagogička na SZUŠ Macharova. V rokoch 1997-2005 sa venovala výučbe nadaných detí v špecializovaných hudobných triedach SZUŠ, ktoré boli založené na ZŠ Lachova v Petržalke. Pani učiteľka Bardelčíková sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých už takmer 20 rokov. Na SZUŠ Macharova vyučuje Hru na klavír a Hudobnú teóriu.

 

Hra na zobcovej, priečnej a írskej flaute

Mgr. Art. Martin Záhora

Antiqua-roznava-26 Štátne konzervatórium v Bratislave absolvoval v triede doc.Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. s vyznamenaním. Svoje štúdium ukončil  sólovým  výkonom, sprevádzaným Symfonickým orchestrom študentov konzervatória pod taktovkou Gabriela Rovňáka ml. Ako zahraničný študent pôsobil rok na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v  triede Dr. Hansgeorga Schmeisera. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, kde pôsobí aj ako sólista. Získal množstvo cien ako aj titul Najlepší sólový výkon na festivale mládežníckych orchestrov v Poľskom Rybniku v roku 2007, kde mu bola udelená prvá cena. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Považská Bystrica a na Akadémii Musicana v Bratislave. Od roku 2006 je pedagógom na SZUŠ Macharova. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Od roku 2008 je členom Dychového orchestra Ministerstva vnútra a od roku 2013 orchestra umeleckého súboru Lúčnica.

 

Spevácky zbor Canens – dirigent

Eduard Kostelník

Kostelnik_9382_up_9x13

je poslucháčom 2. ročníka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore dirigovanie zboru v triede prof. MgA.  Blanky Juhaňákovej ArtD. Popri štúdiu sa aktívne venuje korepetítorskej činnosti na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Vo voľnom čase hrá na klávesy v slovenskej kapele Akustika, s ktorou pravidelne koncertuje na slovenských a českých festivaloch (Uprising Festival Bratislava; Festival Pohoda; Cultural Reggae Vibez, Hoříce Cz).

Štúdiu hudby sa začal venovať už v rannom veku. Jeho prvé kroky viedli do ZUŠ Levoča a následne na Konzervatórium v Košiciach, kde absolvoval štúdium hneď v troch odboroch -  hra na organe, klavíri a orchestrálne dirigovanie. Počas štúdia sa zúčastnil viacerých súťaží a festivalov, ako je napríklad Súťaž mladých slovenských organistov v Námestove 2009 (2. miesto), Súťaž študentov slovenských konzervatórií v hre na organe 2015 (3. miesto, 2. kategória), Festival Musica Sacra v Levoči (2009, 2010, 2011), Festival ARS NOVA Košice (2016, 2017). Svoje štúdium si doplnil na Letnom kurze zbormajstrov (2017, 2018, 2019), taktiež absolvoval workshop aj individuálne hodiny hry na čembalo a interpretácie diel J. S. Bacha s fínskym profesorom Aapom Häkkinenom (2019).

 

 

Spevácky zbor Canens – hlasová pedagogička

Marianna Gelenekyová

Img_048  

je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V júni 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave. Vzdelanie si dopĺňala na interpretačných kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Ireny Sylye, Petra Dvorského, Zlatice Livorovej, Dagmar Livorovej a na opernom workshope Jaromíra Brycha. Vystúpila v operných predstaveniach (Karolka v Janáčkovej Jenufe, Resl v Baumgartnerovej Marii Theresii, víla Terka vo Veľkej doktorskej rozprávke, Katarina von Bora v duchovnej opere Hrad prepevný, Mabel v operete Cirkusová princezná) a úspešne sa zúčastňuje speváckych súťaží (Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina - čestné , uznanie a dve interpretačné ceny, Medzinárodná spevácka súťaži v Jihlave - cena Gabriely Beňačkovej).Okrem opernej tvorby sa venuje aj koncertnej literatúre rôznych štýlových období a spolupracuje s poprednými dirigentmi (R. Štúr, K. Zehnder, A. Kokoš. M. Šedivý...) a hudobnými telesami (Orchester Slovenskej Filharmónie, ŠKO Žilina, Metropolitný orchester Bratislava, Slovenský komorný orchester, Štátna filharmónia Košice...)So spevom začínala v nasom speváckom zbore Canens

 

 

Hra na gitare

Peter Zajaček

 
   Pz1  

Je mladý hudobnik, absolvent hudobnej teórie a kompozície na VŠMU. Primárne sa venuje gitare, je súčasťou viacerých projektov.

Niekoľko rokov pôsobí v najznámejšej slovenskej reggae formácii: Medial Banana. Kapela celoročne koncertuje po celej krajine, ale aj v blízkej Európe. Na Slovensku patrí medzi obľúbené skupiny na najväčších festivaloch, ako sú napr: Pohoda, Grape či Uprising (jeden z najznámejších reggae festivalov v strednej Európe. Okrem domácej scény kapela navštevuje aj zahraničné festivaly ako Sziget, Mighty Sound či Overjam. 

V kontrastných projektoch zostáva priestor na multižánrovosť. Petrove jazzrockové trio Frankie Kimono spája žánre a nekladie hudobné hranice. Skupina, okrem pravidelných vystúpení v kluboch, občasne navštevuje rôzne festivaly - napr. Bratislavske Jazzove Dni.

V sólovej tvorbe sa venuje aj hudbe z “klasickejšieho” prostredia. Komponuje pre rôzne nástrojové obsadenia, čím svojou hudbou (aj gitarovou hrou) mierne presahuje do klasického prostredia. Momentálne pracuje na debutovom sólovom albume. V neposlednom rade stíha učinkovať v divadelnom orchestri v bratislavskom Divadle Nová Scéna. 

 

 

 

 

Hra na bicie nástroje

Michal Skácel

Ms7 

je profesionálny bicista, aktívne pôsobiaci v hudobných formáciách KING SHAOLIN & CELESTE BUCKINGHAM, Robo Opatovský a Swing Society Orchestra. Pedagogickej činnosti sa venuje už šiesty rok. Hru na nástroji vyštudoval na konzervatóriu v Banskej Bystrici pod vedením Petra Solárika, kde plnohodnotne obsiahol rudimentárne vedomosti, ktoré s radosťou odovzdáva svojim študentom ďalej. 

 

Hra na koncertnej a írskej harfe

MgA. Ivana Záhorová - Rovňáková

Zahorova2 vyštudovala hru na harfe na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede Zuzany Törökovej. Počas štúdia sa zúčastnila ročného študijného pobytu v Anglicku na prestížnej Oundle school, kde študovala hru na harfe (koncertnej a írskej) pod vedením Roweny Bass. Dôležitým míľnikom počas štúdia boli taktiež pravidelné hodiny s významnou českou harfistkou Kateřinou Englichovou. Po skončení konzervatória pokračovala v štúdiu na Janáčkovej Akadémii Múzických umení v Brne v odbore Manažment v kultúre. Počas štúdií sa začala venovať práci s deťmi a v spolupráci s Filharmóniou Brno organizácii hudobných workshopov pre mládež a pedagógov umeleckých škôl. Je držiteľkou viacerých certifikátov Orffovej metodiky hudobného vzdelávania, pravidelne sa zúčastňuje kurzov a workshopov, zameraných na rozvoj detskej hudobnej tvorivosti.  Na SZUŠ Macharova pracuje od roku 2002.  

 

HLBOKÁ- Elokované pracovisko

Hra na zobcovej flaute, Hudobná teória

Mgr. Zuzana Andrejcová

Andrejcova sa venuje pedagogickej činnosti od roku 1975, kedy ukončila štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas viac ako 40 ročnej pedagogickej praxe pôsobila na materských, základných i stredných školách v Turčianskych Tepliciach, Prešove, Senci a Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venuje aj tvorbe učebných textov (Modely hlasovo – rytmicko – dychovej – rozcvičky, Hudobno – pohybové činnosti v MŠ, Dejiny hudby v ukážkach a ďalšie), je autorkou publikácie „Škola hudby“, venuje sa muzikoterapii a organizačnej činnosti (slávnostné akadémie, výchovné koncerty, metodické prednášky, kurzy a semináre). Od roku 2005 pôsobí pani učiteľka Andrejcová na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave ako pedagogička zobcovej flauty a hudobnej teórie.   

 

 

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace