Pedagógovia

Hra na klavíri

 

Juraj Herák

Screenshot_20210829-072904 Juraj Herák je študentom 6. ročníka Štátneho konzervatória v Bratislave v odbore hra na klavír. Prvé štyri roky absolvoval štúdium pod vedením Mgr. Dany Hajóssy, PhD., v súčasnosti navštevuje triedu Jakuba Čižmaroviča, ArtD. Hudbe sa začal venovať v rannom veku, svoje prvé úspechy zazamenal v rámci súťaže Talents of Europe v Dolnom Kubíne a na Majstrovských kurzoch v Prahe pod vedením Iva Kahánka.  Popri sólovej hre pôsobí aj ako korepetítor. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj herectvu. Vidieť ho môžete v nejednom slovenskom filme či seriály.  

 

Hra na klavíri, Hudobná teória

Mgr. Magdaléna Bardelčíková

Magda-bardelcikova po absolvovaní študijného odboru Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave nastúpila ako pedagogička na SZUŠ Macharova. V rokoch 1997-2005 sa venovala výučbe nadaných detí v špecializovaných hudobných triedach SZUŠ, ktoré boli založené na ZŠ Lachova v Petržalke. Pani učiteľka Bardelčíková sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých už takmer 20 rokov. Na SZUŠ Macharova vyučuje Hru na klavír a Hudobnú teóriu.

 

Hra na zobcovej, priečnej a írskej flaute

Mgr. Art. Martin Záhora

Antiqua-roznava-26 Štátne konzervatórium v Bratislave absolvoval v triede doc.Mgr.art Dagmar Zsapkovej ArtD. s vyznamenaním. Svoje štúdium ukončil  sólovým  výkonom, sprevádzaným Symfonickým orchestrom študentov konzervatória pod taktovkou Gabriela Rovňáka ml. Ako zahraničný študent pôsobil rok na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v  triede Dr. Hansgeorga Schmeisera. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je spoluzakladateľom komorného orchestra Sinfonietta Bratislava, kde pôsobí aj ako sólista. Získal množstvo cien ako aj titul Najlepší sólový výkon na festivale mládežníckych orchestrov v Poľskom Rybniku v roku 2007, kde mu bola udelená prvá cena. Pedagogicky pôsobil na ZUŠ Považská Bystrica a na Akadémii Musicana v Bratislave. Od roku 2006 je pedagógom na SZUŠ Macharova. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje sólovej, komornej a orchestrálnej hre. Od roku 2008 je členom Dychového orchestra Ministerstva vnútra a od roku 2013 orchestra umeleckého súboru Lúčnica.

 

Spevácky zbor Canens – dirigentka

Ivana Záhorová Rovňáková

 

je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Pedagogickej činnosti sa venuje viac ako 15 rokov.  

Vyučuje deti všetkých vekových kategórii a dlhodobo pôsobila ako pedagóg zborového spevu na materských a základných školách v Bratislave. Pochádza z hudobníckej rodiny a popri hre na harfu študovala aj hru na klavíri a na flaute. Zborovému spevu sa venovala od svojich 6 rokov a práve vďaka nemu objavila krásu hudby a čaro kolektívneho muzicírovania.

Počas štúdia i pedagogickej praxe  absolvovala množstvo hudobných školení a seminárov, zameraných na kreatívne hudobné vzdelávanie, Orffovu metodiku a prácu s deťmi, pod vedením PaedDr. Lenky Pospíšilovej, Mgr. Marie Novotnej PhD., Prof. PhDr. Evy Jenčkovej CSc., PaedDr. Anny Derevjaníkovej PhD., Mgr.art. Tomáša Boroša PhD. ArtD).

Hudobné workshopy a semináre viedla v rámci vzdelávacích projektov Filharmónie Brno a Opery North (Leeds, UK).

 

 

Sólo spev- hlasová pedagogička

Marianna Gelenekyová

Img_048  

je absolventkou Konzervatória v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V júni 2014 ukončila štúdium v odbore Operetná špecializácia na Konzervatóriu v Bratislave. Vzdelanie si dopĺňala na interpretačných kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Ireny Sylye, Petra Dvorského, Zlatice Livorovej, Dagmar Livorovej a na opernom workshope Jaromíra Brycha. Vystúpila v operných predstaveniach (Karolka v Janáčkovej Jenufe, Resl v Baumgartnerovej Marii Theresii, víla Terka vo Veľkej doktorskej rozprávke, Katarina von Bora v duchovnej opere Hrad prepevný, Mabel v operete Cirkusová princezná) a úspešne sa zúčastňuje speváckych súťaží (Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina - čestné , uznanie a dve interpretačné ceny, Medzinárodná spevácka súťaži v Jihlave - cena Gabriely Beňačkovej).Okrem opernej tvorby sa venuje aj koncertnej literatúre rôznych štýlových období a spolupracuje s poprednými dirigentmi (R. Štúr, K. Zehnder, A. Kokoš. M. Šedivý...) a hudobnými telesami (Orchester Slovenskej Filharmónie, ŠKO Žilina, Metropolitný orchester Bratislava, Slovenský komorný orchester, Štátna filharmónia Košice...)So spevom začínala v nasom speváckom zbore Canens

 

 

Hra na gitare

Karl Pryydun

 Bf9a6c2d-0784-44ef-9bca-0a572e39d231-kopia
   

je študentom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede Mgr. Karola Samuelčíka ArtD. a absolventom Štátneho konzervatória Dezuderija Žadora v Užhorode. Venuje sa predovšetkým sólovej a komornej hre, pôsobil tiež ako člen jazzových zoskupení, big bandov i ako vedúci ľudového súboru. V roku 2018 získal prvú cenu na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Kyjeve. Na našej umeleckej škole pôsobí od roku 2020.

 

 

 

 

Hra na bicie nástroje

Michal Skácel

Ms7 

je profesionálny bicista, aktívne pôsobiaci v hudobných formáciách KING SHAOLIN & CELESTE BUCKINGHAM, Robo Opatovský a Swing Society Orchestra. Pedagogickej činnosti sa venuje už šiesty rok. Hru na nástroji vyštudoval na konzervatóriu v Banskej Bystrici pod vedením Petra Solárika, kde plnohodnotne obsiahol rudimentárne vedomosti, ktoré s radosťou odovzdáva svojim študentom ďalej. 

 

Hra na koncertnej a írskej harfe

MgA. Ivana Záhorová - Rovňáková

Zahorova2 vyštudovala hru na harfe na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede Zuzany Törökovej. Počas štúdia sa zúčastnila ročného študijného pobytu v Anglicku na prestížnej Oundle school, kde študovala hru na harfe (koncertnej a írskej) pod vedením Roweny Bass. Dôležitým míľnikom počas štúdia boli taktiež pravidelné hodiny s významnou českou harfistkou Kateřinou Englichovou. Po skončení konzervatória pokračovala v štúdiu na Janáčkovej Akadémii Múzických umení v Brne v odbore Manažment v kultúre. Počas štúdií sa začala venovať práci s deťmi a v spolupráci s Filharmóniou Brno organizácii hudobných workshopov pre mládež a pedagógov umeleckých škôl. Je držiteľkou viacerých certifikátov Orffovej metodiky hudobného vzdelávania, pravidelne sa zúčastňuje kurzov a workshopov, zameraných na rozvoj detskej hudobnej tvorivosti.  Na SZUŠ Macharova pracuje od roku 2002.  

 

HLBOKÁ- Elokované pracovisko

Hra na zobcovej flaute, Hudobná teória

Mgr. Zuzana Andrejcová

Andrejcova sa venuje pedagogickej činnosti od roku 1975, kedy ukončila štúdium na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas viac ako 40 ročnej pedagogickej praxe pôsobila na materských, základných i stredných školách v Turčianskych Tepliciach, Prešove, Senci a Bratislave. Popri pedagogickej činnosti sa venuje aj tvorbe učebných textov (Modely hlasovo – rytmicko – dychovej – rozcvičky, Hudobno – pohybové činnosti v MŠ, Dejiny hudby v ukážkach a ďalšie), je autorkou publikácie „Škola hudby“, venuje sa muzikoterapii a organizačnej činnosti (slávnostné akadémie, výchovné koncerty, metodické prednášky, kurzy a semináre). Od roku 2005 pôsobí pani učiteľka Andrejcová na elokovanom pracovisku ZŠ Hlboká v Bratislave ako pedagogička zobcovej flauty a hudobnej teórie.   

 

 

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace