Rok 2007

01. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      01. JANUÁR 2007  o 17,45 hod.

02. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      02. JANUÁR 2007  o 17,45 hod.

03.  KONCERT                      -  S L O V E N S K O

                                                     BRATISLAVA – CIK CAK CENTRUM, ul. Fedinova

                                                     Spoločný koncert so žiakmi ZUŠ – KAPSKÉ MĚSTO.       

                                                     JUHOAFRICKÁ  REPUBLIKA

                                                     17. JANUÁR 2007  o 17,30 hod.

04. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      05. MAREC 2007  o 20,30 hod.

05. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      08. MAREC 2007  o 20,30 hod.

06. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      12. MAREC 2007  o 20,30 hod.

07. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      14. MAREC 2007  o 20,30 hod.

08. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      15. MAREC 2007  o 20,30 hod.

09. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      22. MAREC 2007  o 20,30 hod.

10. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      28. MAREC 2007  o 20,30 hod.

11. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      18. APRÍL 2007  o 20,30 hod.

12. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      24. APRÍL 2007  o 20,30 hod.

13. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      02. MÁJ 2007  o 20,30 hod.

14. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      08. MÁJ 2007  o 20,30 hod.

15. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova – pobočka ŽILINA

                                                      Školský koncert žiakov pedagógov

                                                      15. MÁJ 2007  o 16,00 hod.

16. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI        -  SLOVENSKO

                                                      NITRA – súťaž – zobcová flauty

                                                      16. a 17. MÁJ 2007

17. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      19. MÁJ 2007  o 20,30 hod.

18.  KONCERTNÁ  CESTA  - SLOVENSKO

                                                     ŽILINA, POVAŽSKÁ  BYSTRICA

                                                     24. až 27. MÁJA 2007

19. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      ŽILINA - konzervatórium

                                                      24. MÁJ 2007  o 18,00 hod.

20. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      ŽILINA – SZŠ Hliny VI.

                                                      25. MÁJ 2007  o 09,30 hod.

21. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      POVAŽSKÁ BYSTRICA – zimný štadión

                                                      26. MÁJ 2007  o 16,00 hod.

22. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      27. MÁJ 2007  o 20,30 hod.

23.  KONCERT                      -  S L O V E N S K O

                                                     KONZERVATÓRIUM, ul. Tolstého, BRATISLAVA

                                                     premiéra skladby študenta ZAVARSKÉHO

                                                     1. Kvety ostanú

                                                     2. Mladučký les

                                                     3. Čerti

                                                     04. JÚN 2007 o 18,00 hod.

24. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      09. JÚN 2007  o 20,30 hod.

25. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      16. JÚN 2007  o 20,30 hod.

26. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      17. JÚN 2007  o 20,30 hod.

27. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIK-CAK CENTRUM, ul. Fedinova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov pedagógov

                                                      18. JÚN 2007  o 18,00 hod.

28. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      24. JÚN 2007  o 20,30 hod.

29. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      07. JÚL 2007  o 20,30 hod.

30. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      14. JÚL 2007  o 20,30 hod.

31. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      15. JÚL 2007  o 20,30 hod.

32. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      22. JÚL 2007  o 20,30 hod.

33. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      18. AUGUST 2007  o 20,30 hod.

34. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      26. AUGUST 2007  o 20,30 hod.

35. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      01. SEPTEMBER 2007  o 20,30 hod.

36. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      02. SEPTEMBER 2007  o 20,30 hod.

37. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      11. SEPTEMBER 2007  o 20,30 hod.

38. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      16. SEPTEMBER 2007  o 20,30 hod.

39. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      17. SEPTEMBER 2007  o 20,30 hod.

40. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      25. SEPTEMBER 2007  o 20,30 hod.

41. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      01. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

42. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      06. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

43. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      09. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

44. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      13. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

45. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      14. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

46. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      15. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

47. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      21. OKTÓBER 2007  o 20,30 hod.

48. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      10. NOVEMBER 2007  o 20,30 hod.

49. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ Macharova

                                                      PROGRAM KONCERTU NA AFRIKU

                                                      18. NOVEMBER 2007  o 18,00 hod.

50. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      18. NOVEMBER 2007  o 20,30 hod.

51.  KONCERTNÁ  CESTA  - JUHOAFRICKÁ  REPUBLIKA

                                                     KAPSKÉ  MESTO

                                                     20. NOVEMBRA až 04. DECEMBRA  2007

52. KONCERT                        -  JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

                                                      KAPSKÉ MESTO

                                                      22. NOVEMBER 2007  o 19,00 hod.

53. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ Macharova – pobočka ZŠ HLBOKÁ

                                                      Školský koncert žiakov

                                                      p. uč. ANDREJCOVÁ – zobcová flauta

                                                      27. NOVEMBER 2007  o 16,00 hod.

54. KONCERT                        -  JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

                                                      KAPSKÉ MESTO – HOTEL MANDELA

                                                      29. NOVEMBER 2007  o 13,00 hod.

55. KONCERTNÁ  CESTA   -  SLOVENSKO

                                                      HLOHOVEC

                                                      program „ NA LUCIU“

                                                      03. DECEMBER 2006  o 19,00 hod.

56. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ Macharova – pobočka KOŠICE

                                                      MIKULÁŠSKY KONCERT – ZŠ Postupimská KOŠICE

                                                      06. DECEMBER 2006  o 16,00 hod.

 57. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                       AUPARK, Bratislava

                                                       program „ NA LUCIU“

                                                       06. DECEMBER 2006  o 16,30 hod.

58.  KONCERTNÁ  CESTA  - ČESKÁ REPUBLIKA

                                                     BRUNTÁL, PRAHA,BRNO

                                                     07. až 13. DECEMBER  2007

59. KONCERT                        -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      BRUNTÁL – Mestské divadlo

                                                      ADVENTNÝ  FESTIVAL

                                                      08. DECEMBER 2007

60. KONCERT                        -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      PRAHA – kaštieľ ..............

                                                     VIANOČNÝ KONCERT – J.J.Ryba: Česká vánoční mše

                                                      spoluúčinkovanie - Smíchovský orchester, zbor PEGAS

                                                      a Ped.fakulty - PRAHA

                                                      11. DECEMBER 2007

61. KONCERT                        -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                      BRNO – BOBI CENTRUM

                                                     VIANOČNÝ KONCERT – J.J.Ryba: Česká vánoční mše

                                                      spoluúčinkovanie - Smíchovský orchester, zbor PEGAS

                                                      a Ped.fakulty - PRAHA

                                                      12. DECEMBER 2007

62. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Evanjelický kostol, ul. Strečnianska - BRATISLAVA

                                                     VIANOČNÝ KONCERT – J.J.Ryba: Česká vánoční mše

                                                      spoluúčinkovanie - Smíchovský orchester, zbor PEGAS

                                                      a Ped.fakulty – PRAHA, zbor SZUŠ-MŠ Bratislava

                                                      13. DECEMBER 2007

63. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ Macharova – pobočka KOŠICE

                                                      VIANOČNÝ KONCERT – ZŠ Postupimská KOŠICE

                                                      13. DECEMBER 2006  o 17,00 hod.

64. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      ZRKADLOVÁ SIEŇ Primaciálneho paláca, Bratislava

                                                      Výročie Slovenského olympijského výboru

                                                      20. DECEMBER 2006  o 14,00 hod.

PROGRAM  vystúpenia zboru CANENS

Termín: 20.12.2007 o 14,00 hod.

Miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

1/ J.HAYDN:                GLORIA IN EXCELSIS                    2,30   zbor+kl

2/ C.CACCINI:            AVE MARIA                                       3,00   zbor+sólo+kl.+fl.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu:                                                                                          5,30 min.

                                                     + nástup, odchod, potlesk     1,20 min.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Celkom  spolu:                                                                            6,50 min.

Sólo spev: Ivana HOLÉCIOVÁ

Flauta: Ivana ROVŇÁKOVÁ

Klavír: Gabriela BERNÁTHOVÁ

Diriguje: Gabriel ROVŇÁK

65. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      PÁLFYHO PALÁC, Bratislava

                                                      I.BÁZLIK – KRST CD

                                                      20. DECEMBER 2006  o 18,00 hod.

66. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      VIANOČNÝ KONCERT

                                                      Bratislavský prístav - LOĎ

                                                      27. DECEMBER 2007  o 17,45 hod.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím