Rok 2005

01.  KONCERTNÁ  CESTA – SLOVENSKO 

                                                     POVAŽSKÁ BYSTRICA

                                                     11. až 13. FEBRUÁR 2005

02. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov SZUŠ

                                                      17. MAREC 2005  o 18,00 hod.

03. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov SZUŠ

                                                      18. MAREC 2005  o 18,00 hod.

04. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov SZUŠ

                                                      22. APRÍL 2005  o 18,00 hod.

05. SÚŤAŽ                               -  SLOVENSKO

                                                      NOVÉ ZÁMKY – súťaž zobcových fláut

                                                      06. až 08. MÁJ 2005

06. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Dom kultúry ZRKADLOVÝ HÁJ, Bratislava

                                                      Koncert zboru SEDMOHLÁSOK SZUŠ a ich hostí

                                                      10. MÁJ 2005  o 17,00 hod.

07.  KONCERT                      – SLOVENSKO – ZŠ LACHOVA, Bratislava

                                                     KONCERT ku DŇU MATIEK

                                                     11. MÁJ 2005  o 18,00 hod.

08. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      SZUŠ ul. Macharova, Bratislava

                                                      Školský koncert žiakov SZUŠ

                                                      13. MÁJ 2005  o 16,30 hod.

09. KONCERT                        -  SLOVENSKO - CHTELNICA

                                                      DOM KULTÚRY

                                                      KONCERT ku DŇU MATIEK

                                                      15. MÁJ 2005  o 17,00 hod.

PROGRAM KONCERTU – CHTELNICA

--------------------------------------------------------

Miesto: DOM KULTÚRY – Chtelnica

Podujatie: KONCERT KU DŇU MATIEK

Termín: 15.mája 2005 o 15,00 hod.

Dĺžka programu: 50 minút

ÚČINKUJÚ:  SPEVÁCKY ZBOR  CANENS, Súkr.zákl.umeleckej školy – Bratislava

                         dirigent: Gabriel ROVŇÁK

                         SETAS – tanečný súbor Súkr.zákl.umeleckej školy – SENEC

                         umelecká vedúca: Renáta  MADARÁSZOVÁ

P R O G R A M :

  1. choreografia

R.Madarászová            SAFRI  DOU                                                   2,30  disco-tanec

 2.  spirituál                          THE BATTLE OF JERICHO                       1,40   zbor, klavír

       arr.T.Popov

       arr. I.Bázlik

  3. C.Franck                        PANIS ANGELICUS                                     3,35  zbor, klavír

                                                     sólo: Janka Domenyová                                    flauta, sólo

                                                     flauta: Zuzana Bandurová

4. J.Rutter                           FOR THE BEAUTY OF THE EART          3,20  zbor, klavír

5.  I.Bázlik                           SNÁĎ LEN  ČÍROU NÁHODOU                2,40  zbor, klavír

                                                     choreogr.: J.Némethová                                  flauta, tanec

 6. Galt MacDERMOT            GOOD MORNING, STARSHINE /Hair/    3,30  zbor

 7. Galt MacDERMOT            LET THE SUNSHINE IN /Hair/                  3,30  zbor

 8. L.Bernstein                      I FEEL PRETTY                                          2,05  zbor, klavír

 9. A.L.Webber                     MEMORY                                                     3,15  zbor, klavír

     arr. I.Bázlik                                                                                                       flauta

10. J.Lennon                         YESTERDAY                                                2,40  zbor, klavír

      P.McCARTNEY

      arr. P.Zajáček

11. J.Lennon                         YELLOU SUBMARINE                              2,15  zbor, klavír

      P.McCARTNEY

      arr. P.Zajáček

12. F.Loeve                            LOVERLY                                                    2,15  zbor, klavír

      arr. I.Bázlik

13. U.Naisso                         METSA TELLEGRAM                              1,45  zbor, klavír

14. J.Kander                          CABARET                                                    1,55  zbor, klavír

                                                choreogr.: M.Milerová                                          tanec

15. I.Bázlik                             SLOVENSKÉ TANGO                               2,30  zbor, klavír

                                                                                                                                 flauta

16. C.A.Bixio                          MAMMA                                                      3,10  zbor, klavír

                                                        sólo: Janka Doményová                                sólo               

17. choreografia                     PUNJABY                                                     2,30 hip-hop     

      P.Fabušová                                                                                                       tanec

Diriguje: Gabriel Rovňák

Klavír:     Igor Bázlik

10.  PRIJATIE ZBORU        -  ČESKÁ REPUBLIKA

                                                     ZBOR z ČERVENÉHO KOSTELCA

                                                     19. až 21. MÁJ 2005

11.  KONCERT                      -  S L O V E N S K O

                                                     BRATISLAVA – Evanjelický kostol, ul.Strečnianska

                                                     Spoločný koncert speváckych zborov Červánek –

                                                     ČERVENÝ KOSTELEC /ČR/ a zboru CANENS –

                                                     Bratislava /SR/

                                                     20. MÁJ 2005 o 18,00 hod.

12.  KONCERTNÁ CESTA  -  S L O V E N S K O :

                                                     CHTELNICA pri TRNAVE

                                                     22. MÁJ 2005 o 15,00 hod.

13.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT           

                                                 -  S L O V E N S K O

                                                    BRATISLAVA – SZUŠ ul. Macharova

                                                    31. MÁJ 2005

14. PRIJATIE                        - SLOVENSKO - TALIANSKO

                                                    zbor PUERI CANTORES z mesta VICENZA

                                                    15. a 16. JÚN 2005

15.  KONCERT                     -  S L O V E N S K O :

                                                    FRANTIŠKÁNSKY KOSTOL Bratislava

                                                    Spoločný koncert zborov PUERI CANTORES –   

                                                    VICENZA  /Taliansko/ a zboru CANENS – Bratislava

                                                     /SR/

                                                     15. JÚN 2005 o 19,30 hod.

16.  ABSOLVENTSKÝ KONCERT           

                                                  -  S L O V E N S K O

                                                     BRATISLAVA – CIK CAK CENTRUM, ul. Fedinova

                                                     22. JÚN 2005  o 18,00 hod.

17.  KONCERT                      -  S L O V E N S K O

                                                     BRATISLAVA – SLAVÍN /stĺpy mieru/

                                                     Nadácia Alexandra DUBČEKA

                                                     13. OKTÓBRA 2005 o 14,30 hod.

18.  KONCERTNÁ  CESTA -  S L O V E N S K O

                                                     DK  MALACKY /stĺpy mieru/

                                                     Nadácia Alexandra DUBČEKA

                                                     23. NOVEMBRA 2005 o 16,00 hod.

19.  KONCERT                      -  S L O V E N S K O

                                                     KONZERVATÓRIUM, ul. Tolstého, BRATISLAVA

                                                     premiéra skladby študenta Mariána ZAVARSKÉHO

                                                     1. V MARCI

                                                     2. JESENNÁ  LÚČKA

                                                     3. MODLIDBA ZA RODIČOV

                                                     28. NOVEMBRA 2005 o 18,00 hod.

20.  KONCERTNÁ  CESTA  - LITVA, FÍNSKO, POĽSKO, ČESKÁ REPUBLIKA

                                                     RIGA, TURKU, HELSINKY, WARŠAVA, BRNO

                                                     29. NOVEMBRA  až 10. DECEMBRA 2005

21. KONCERT                        -  LITVA

                                                      RIGA - gymnázium

                                                      01. DECEMBRA 2005  o 16,00 hod.

PROGRAM KONCERTU – RIGA

01.12.2005  -  o 16,00 hod. – koncert na gymnáziu v Rige

                                             - PROGRAM:

 1/ spiritual

     arr. T.Popov

     arr. I.Bázlik            THE BATTLE OF JERICHO           1,40  zbor+kl.

 2/ C.Franck                 PANIS ANGELICUS                         3,35  zbor + kl.+fl.

                                       Sólo: Mária BOROVSKÁ

 3/ arr.Zd.Macháček:  ADESTE FIDELES                              2,15  zbor + kl.

                                      Sólo: Mária BOROVSKÁ

4/ I.Bázlik:                  SNÁĎ LEN ČÍROU NÁHODOU       2,40  zbor + kl.+fl.+tanec                                                                                                                                           

5/ A.L.Webber:           PIE JESU                                             2,10  zbor + kl.

                                      Sólo: Terézia MALIČKAYOVÁ

                                                Ivana KAPITÁNOVÁ

 6/ C.A.Bixio:               MAMMA                                              3,10  zbor + kl.

                                      Sólo: Terézia MALIČKAYOVÁ

 7/ I.Bázlik:                   DÝCHOL  MRÁZ                              2,20 zbor + kl.+fl. + tanec 

 8/ U.Naisso:                   METSA TELLEGRAM                    1,45  zbor + kl.

 9/ J.Kander:                  CABARET                                         1,55 zbor + kl. + tanec

     arr. I.Bázlik                                                                            

10/ W.Havkins

      arr. P.Zajáček          I AM GOIN AP A YONDER            4,00  zbor + kl.

                                        Sólo: Mária BOROVSKÁ

11/ choreogr.                 

      I.Kačiaková              APROPO                                           5,00 –  tanec

12/ I.Bázlik:                    SLOVENSKÉ TANGO                     2,30 zbor + kl

13/ J.Pierpont:               JINGLE, BELLS                               2,15  zbor + kl.

========================================================

 SPOLU:                                                                                      35,15 min.

22. KONCERT                        -  FÍNSKO

                                                      TURKU – Adventný festival

                                                      03. DECEMBRA 2005  o 16,00 hod.

23. KONCERT                        -  FÍNSKO

                                                      TURKU – Adventný festival - spievanie na omši

                                                      04. DECEMBRA 2005  o 08,30 hod.

24. KONCERT                        -  FÍNSKO

                                                      TURKU – Adventný festival - GALAKONCERT

                                                      04. DECEMBRA 2005  o 15,00 hod.

25. KONCERT                        -  FÍNSKO

                                                      HELSINKY – Vianočný koncert

                                                      pre ambasády štátov - zastúpenie v Helsinkách

                                                      05. DECEMBRA 2005  o 17,00 hod.

26. KONCERT                        -  POĽSKO

                                                      WARŠAVA – Vianočný koncert –

                                                       Súkromné gymnázium

                                                      08. DECEMBRA 2005  o 09,00 hod.

27. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      HOTEL  BÔRIK

                                                      program „ NA LUCIU“

                                                      13. DECEMBRA 2005  o 17,00 hod.

28. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Bratislavský hrad – hradná vináreň

                                                      program „ NA LUCIU“

                                                      14. DECEMBRA 2005  o 08,00 hod.

29. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Slovenské národné divadlo

                                                      Vianočný koncert pre firmu Wolsvágen

                                                      16. DECEMBRA 2005  o 17,00 hod.

30. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Slovenské národné divadlo

                                                      VIANOČNÝ KONCERT

                                                      19. DECEMBRA 2005  o 18,00 hod.

31. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      DOM KULTÚRY – Dúbravka, BRATISLAVA

                                                      Vianočný koncert s Karolom Malým a orchestrom Pavla

                                                      ZAJÁČKA

                                                      20. DECEMBRA 2005  o 19,00 hod.

32. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      Základná škola – ul. Lachova, BRATISLAVA

                                                      Vianočný koncert

                                                      21. DECEMBRA 2005  o 19,00 hod.

33. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      22. DECEMBRA 2005  o 17,45 hod.

34. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      25. DECEMBRA 2005  o 17,45 hod.

35. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      26. DECEMBRA 2005  o 17,45 hod.

36. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      29. DECEMBRA 2005  o 17,45 hod.

37. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      30. DECEMBRA 2005  o 17,45 hod.

38. KONCERT                        -  SLOVENSKO

                                                      CIRCLE TRAVEL, BOSTON, USA

                                                      Vianočný koncert na lodi

                                                      31. DECEMBRA 2005  o 17,45 hod.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím