Hudobná prípravka


Tešíme sa na vás v našej HUDOBNEJ PRÍPRAVKE, ktorá je určená pre deti vo veku

 • od 5 rokov        - Detičky notičky
 • od 6 do 7 rokov - Malí muzikanti

Fotky z hodín si môžete pozrieť tu.

Vekové ohraničenie jednotlivých kurzov je približné. Pokiaľ máte dieťa v inom veku, je možná individuálna konzultácia na tel.č. + 421 908 178 345 (lektor kurzu MgA. Ivana Záhorová Rovňáková) 

 


O kurze Detičky notičky

21     
Deti veľmi spontánne reagujú na tóny, zvuky a rytmus. V období medzi 3. a 5. rokom sa zároveň výrazným spôsobom rozširuje ich slovná zásoba, vedia pohotovo reagovať na nové podnety a radi sa učia napodobňovaním druhých. Prehlbujú sa taktiež sociálne potreby, deti sa učia medzi sebou komunikovať, vytvárajú si základné spoločenské návyky. Hudobná prípravka Detičky notičky vychádza z prirodzenej detskej hravosti a zvedavosti.

Počas hodín sa deti naučia jednoduché piesne, hudobno-pohybové hry, zoznámia sa s rytmom a rozmanitými hudobnými nástrojmi. Učia sa taktiež cielene vnímať hudbu, rozlišovať jej náladu a obsah. Rodičia detí sú počas kurzu prítomní a aktívne sa do diania zapájajú.


Základné informácie o kurze:

 • vek detí od  5 rokov / individuálny dohovor 
 • počet detí v skupine: max. 8 deti sú bez sprievdou rodička
 • dĺžka trvania 60 min + 15 min voľná hernička (dobrovoľná)
 • poplatok za kurz sa uhrádza mesačne vo výške        30 eur 
 • pokračovanie kurzu: Malí muzikanti, pre deti vo veku od 6 do 7 rokov


O kurze Malí muzikanti

11_3   
Kurz je určený pre deti vo veku od 6 do 7 rokov a tematicky nadväzuje na kurz Detičky notičky. V tomto kurze sa deti pripravujú na nástup do 1. ročníka ZUŠ. Okrem množstva piesní a hudobno – pohybových hier sa zoznamujú s hrou na hudobné nástroje a so základmi hudobnej teórie. Rodičia detí sú počas kurzu prítomní a aktívne sa do diania zapájajú.

Základné informácie o kurze:

 • vek detí od 6 do 7 rokov / individuálny dohovor
 • počet detí v skupine: max. 8 
 • dĺžka trvania 60 min + 15 min voľná hernička (dobrovoľná)
 • poplatok za kurz sa uhrádza mesačne vo výške        30 eur 
 • pokračovanie kurzu: v prípade mladších detí pokračovanie kurzu Malí muzikanti II., v prípade starších detí nástup do 1. ročníka ZUŠ

Lektor hudobnej prípravky

MgA. Ivana Záhorová Rovňáková

je absolventkou Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a Štátneho konzervatória v Bratislave. Absolvovala ročné štipendium na prestížnej Oundle school a neskôr pokračovala v štúdiu na Leeds University v Anglicku. Je držiteľkou certifikátu úrovne C2 z anglického jazyka. 

Pedagogickej činnosti sa venuje viac ako 15 rokov. Vyučuje deti všetkých vekových kategórii (hra na harfe) a dlhodobo pôsobila ako pedagóg zborového spevu na materských a základných školách v Bratislave. Pochádza z hudobníckej rodiny a popri hre na harfu, ktorú v rámci našej školy vyučuje, študovala aj hru na klavíri a na flaute.

Počas štúdia i pedagogickej praxe absolvovala množstvo hudobných školení a seminárov, zameraných na kreatívne hudobné vzdelávanie, Orffovu metodiku a prácu s deťmi predškolského veku, pod vedením PaedDr. Lenky Pospíšilovej, Mgr. Marie Novotnej PhD., Prof. PhDr. Evy Jenčkovej CSc., PaedDr. Anny Derevjaníkovej PhD., Mgr.art. Tomáša Boroša PhD. ArtD).

Hudobné workshopy a semináre viedla v rámci vzdelávacích projektov Filharmónie BrnoOpery North (Leeds, UK).  

Ivana je zároveň mamou dvoch detí – 8 ročného Alexa a 6 ročnej Stelky, ktorí sa pod jej vedením zoznamujú s anglickým jazykom a objavujú svet hudby. 

 

Dizajn-bez-nazvu_5


Najčastejšie otázky

Je vyplnenie prihlášky záväzné?  

Vyplnenie prihlášky vnímame ako prejavenie záujmu o účasť na vybranom kurze / kurzoch. Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme podrobnosti ohľadne vyučovania. Počet detí v každej skupinke je limitovaný (8 detí).  V prípade, že bude kapacita obsadená, podľa poradia vyplnenia prihlášok sa dostanete na pozíciu náhradníkov. Pokiaľ bude dostatočný počet záujemcov, ponúkneme Vám ďalšie termíny a časy. O všetkom Vás budeme informovať. 

 

 

 

Ako prebieha platba za kurz a čo je v cene zahrnuté?
Poplatok sa hradí štvrťročne. V cene sú zahrnuté 60 minútové lekcie a tlač výučbových materiálov. 

 


 


 

Čo ak dieťa nebude chcieť počas hodiny spolupracovať?
Deti často prichádzajú na hodiny z domáceho prostredia bez počiatočného návyku na širší kolektív detí a dospelých. Niektoré deti sú veľmi bezprostredné a rýchlo sa v novom prostredí cítia pohodlne a bezpečne. Iné deti preferujú rolu pozorovateľov a potrebujú svoj priestor na postupné osmelenie a osvojenie si kolektívu. Dôležitá je trpezlivosť a podpora zo strany rodiča. Deti aj pri zdanlivo pasívnej účasti vnímajú dianie a postupne sa osmeľujú.

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať na skola@szus-canens.eu, alebo telefonicky na + 421 908 178 345 (lektor kurzu).

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím