Spevácky zbor Canens

bol založený 1. septembra 1990. Základnú zostavu tvorila menšia skupina dievčat, ktoré mali skúsenosti so zborovým spevom. Za krátky čas naštudovali repertoár, ktorý im umožnil uskutočňovať domáce koncerty i zahraničné turné. Spočiatku sa prezentovali detskými a mládežníckymi skladbami na národných a zahraničných koncertných pódiách. Spevácky zbor Canens sa stal základom vzniku prvej súkromnej umeleckej školy na Slovensku, ktorá v roku 1991 začala podľa nových študijných plánov vzdelávať sólových a zborových spevákov. Canens absolvoval viac ako 700 koncertov a nahrávok uskutočnil viac ako 40 zahraničných koncertných turné (Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Dánsko, Anglicko, Holandsko, Chorvátsko, Česko, Rakúsko, Švédsko, Ukrajina, Poľsko, Fínsko a Lotyšsko, Juhoafrická republika).V rokoch 2005 až 2008 sa na Slovensku prezentoval koncertnými vystúpeniami na lodiach zahraničných agentúr , kde uviedol 60 -70 koncertných vystúpení ročne.

Zbor príležitostne spolupracoval aj s orchestrom Pavla Zajačka  a big-bandom G.Broma (koncerty, rozhlasové a televízne nahrávky). Je prvým speváckym zborom z východnej Európy, ktorý bol pocttený možnosťou uviesť koncert vo Windsore – letnej rezidencii britskej kráľovnej. Medzi ďalšie významné koncertné príležitosti patria tiež vystúpenia v koncertnej hale Obecného domu (Rudolfínum) Praha, v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade a koncerty v Paríži a francúzskych zámkoch.

Korepetítorom bol viac ako 13 rokov známy hudobný skladateľ Igor Bázlik. Neskôr sa tejto zodpovednej úlohy zhostil taktiež výborný hudobný skladateľ, pedagóg a aranžér Peter Hochel. V súčasnosti zbor sprevádza  klaviristka  Kristína Cisková.

Zbor účinkoval od roku 2014 na doskách Činohry Slovenského národného divadla v predstavení Jana Eyrová.  Pravidelne sa zúčastňuje zborových festivalov a prehliadok a uvádza koncerty, pozostávajúce z diel klasickej i populárnej hudby.

Od roku 2021 zbor vedie Ivana Záhorová Rovňáková  a navštevujú ho deti a teenageri vo veku od 7 do  15 rokov. Nové deti nastupujú do prípravného zboru, kde sa okrem pekných pesničiek naučia aj základy správneho dýchania a hlasovej techniky. Spevácky zbor má svoje stretnutia 1x do týždňa – v pondelok od 16,30 do 18,00.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace