Spevácky zbor Canens

Konkurzy_szus_2018_web_sekcia-spevacky-zbor

bol založený 1. septembra 1990. Základnú zostavu tvorila menšia skupina dievčat, ktoré mali skúsenosti so zborovým spevom. Za krátky čas naštudovali repertoár, ktorý im umožnil uskutočňovať domáce koncerty i zahraničné turné. Spočiatku sa prezentovali detskými a mládežníckymi skladbami na národných a zahraničných koncertných pódiách. Spevácky zbor Canens sa stal základom vzniku prvej súkromnej umeleckej školy na Slovensku, ktorá v roku 1991 začala podľa nových študijných plánov vzdelávať sólových a zborových spevákov. Canens absolvoval viac ako 700 koncertov a nahrávok uskutočnil viac ako 40 zahraničných koncertných turné (Francúzsko, Belgicko, Nemecko, Dánsko, Anglicko, Holandsko, Chorvátsko, Česko, Rakúsko, Švédsko, Ukrajina, Poľsko, Fínsko a Lotyšsko, Juhoafrická republika).V rokoch 2005 až 2008 sa na Slovensku prezentoval koncertnými vystúpeniami na lodiach zahraničných agentúr , kde uviedol 60 -70 koncertných vystúpení ročne.

Zbor príležitostne spolupracoval aj s orchestrom Pavla Zajačka  a big-bandom G.Broma (koncerty, rozhlasové a televízne nahrávky). Je prvým speváckym zborom z východnej Európy, ktorý bol pocttený možnosťou uviesť koncert vo Windsore – letnej rezidencii britskej kráľovnej. Medzi ďalšie významné koncertné príležitosti patria tiež vystúpenia v koncertnej hale Obecného domu (Rudolfínum) Praha, v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade a koncerty v Paríži a francúzskych zámkoch.

Korepetítorom bol viac ako 13 rokov známy hudobný skladateľ Igor Bázlik. Neskôr sa tejto zodpovednej úlohy zhostil taktiež výborný hudobný skladateľ, pedagóg a aranžér Peter Hochel. V súčasnosti zbor sprevádza koncertná klaviristka a pedagogička Andrea Hallon  Stankovská.

Zbor účinkuje od roku 2014 na doskách Činohry Slovenského národného divadla v predstavení Jana Eyrová.  Pravidelne sa zúčastňuje zborových festivalov a prehliadok a uvádza koncerty, pozostávajúce z diel klasickej i populárnej hudby.

Od roku 2014 zbor vedie Zuzana Buchová Holičková a navštevujú ho deti a teenageri vo veku od 7 do  15 rokov. Nové deti nastupujú do prípravného zboru, kde sa okrem pekných pesničiek naučia aj základy správneho dýchania a hlasovej techniky. Prípravný zbor má svoje stretnutia 1x do týždňa – v stredu od 16,30 do 18,00 koncertný zbor každý pondelok v rovnakom čase.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace