Prihláška od šk.r. 2016/2017

 

Sme radi,Á že sa zaujímate o štúdium na našej škole. Vyplnením elektronickej prihlášky nám dávate súhlas sprevádzať vás svetom hudby v nadchádzajúcom školskom roku. Vyplniť prihlášku je potrebné najneskôr do 8. septembra 2017.

 

V prípade, že na štúdium z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť nastúpiť, prípadne budete potrebovať požiadať o ukončenie štúdia, môžete tak spraviť písomne kedykoľvek v priebehu školského roka.

 

Podrobné informácie, týkajúce sa podania prihlášky, nájdete tu.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na tel.č. 0905 450 222, alebo písomne na  canens.artschool@nextra.sk.

 


Orientačný cenník k prihláške

ZBOROVÝ SPEV


A/ Koncertný zbor
Termín: každý pondelok 16,30 – 18,00 hod.
Cena: 21,20 Eur / mesiac
Rozsah vyučovania: 90 min. hlavný predmet + 45 min. hudobná teória

B/ Prípravný zbor: nové žiačky, ktoré nastupujú do 1. ročníka v šk. roku 2016 / 2017
Termín: každú stredu 16,30 – 18,00 hod.
Cena: 21,20 Eur / mesiac
Rozsah vyučovania: 90 min. hlavný predmet + 45 min. hudobná teória

C/ Koncertný + prípravný zbor: v prípade mladších žiačok koncertného zboru, môže byť odporučená návšteva aj prípravného zboru.   
Cena: 33,28 Eur / mesiac
Rozsah vyučovania: 180 min. hlavný predmet + 45 min. hudobná teória

Výpočet ceny štúdia zborového spevu:
1 hodina zborového spevu / 45 min = 1,51 Eur
1 hodina hudobnej teórie / 45 min = 2,28 EurHUDOBNÝ NÁSTROJ A SPEV


A/ sólový spev               

B/ klavír

C/ akustická gitara

D/ elektrická gitara        

E/ harfa

F/ basová  gitara

G/ zobcová flauta    

H/ priečna flauta                 

CH/ bicie nástroje

I/ xylofón

Cena: 33,24 Eur / mesiac
Štúdium pre dospelých: 49,16 Eur


Rozsah vyučovania:

  • 70 min. hlavný predmet - účasť na vyučovaní 2x do týždňa -  1x 45 min a 1x25 min / prípadne po dohovore s pedagógom vo forme jednej predĺženej hodiny

  • 45 min. hudobná teória (skupinová výučba)

  • Od 3. ročníka komorná hra v rozsahu 45 minút

Výpočet ceny štúdia:

  • 1,5 hodina vybraného predmetu / 70 min v cene 6,03 Eur / štúdium pre dospelých v cene 10,01 Eur

  • 1 hodina hudobnej teórie / 45 min v cene 2,28 Eur / štúdium pre dospelých v cene 2,28 Eur


Ďalšie informácie týkajúce sa štúdia:

  • V prípade súrodencov je možné uplatniť zľavu vo výške 15 % (z výslednej sumy / mesiac)

  • Na základe rozhodnutia MŠ SR môže škola žiadať dotáciu / príspevok na štúdium žiaka/ len v rozsahu 1 individuálny a 1 kolektívny predmet. Pokiaľ žiak navštevuje vyšší počet individuálnych / kolektívnych predmetov, hradí si štúdium týchto predmetov v plnej výške - navýšenie sumy o 55%.

  • Pri viacodborovom štúdiu si môže žiak uplatniť zľavu 4% z celkovej započítanej sumy.


Vedenie školy má možnosť na základe žiadosti rodiča do určitej miery upraviť rozsah vyučovania s výnimkou hlavého predmetu, ktorého časová dotácia /70 min./ je povinná pre všetky ročníky. Jednotlivé požiadavky bude možné konzultovať na začiatku školského roka a to do 10. septembra 2016.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky