Hudobná prípravka


Tešíme sa na vás v našej HUDOBNEJ PRÍPRAVKE, ktorá je určená pre deti vo veku

 • od 3,5 do 5 rokov - Detičky notičky
 • od 5 do 7 rokov - Malí muzikanti

 • od 4 do 6 rokov - Let´s sing in English - deti sa učia angličtinu prirodzene prostredníctvom piesní.

Fotky z hodín si môžete pozrieť tu.

Vekové ohraničenie jednotlivých kurzov je približné. Pokiaľ máte dieťa v inom veku, je možná individuálna konzultácia na tel.č. + 421 908 178 345 (lektor kurzu MgA. Ivana Záhorová Rovňáková) 

 


O kurze Detičky notičky

1_5   
Deti veľmi spontánne reagujú na tóny, zvuky a rytmus. V období medzi 3. a 5. rokom sa zároveň výrazným spôsobom rozširuje ich slovná zásoba, vedia pohotovo reagovať na nové podnety a radi sa učia napodobňovaním druhých. Prehlbujú sa taktiež sociálne potreby, deti sa učia medzi sebou komunikovať, vytvárajú si základné spoločenské návyky. Hudobná prípravka Detičky notičky vychádza z prirodzenej detskej hravosti a zvedavosti.

Počas hodín sa deti naučia jednoduché piesne, hudobno-pohybové hry, zoznámia sa s rytmom a rozmanitými hudobnými nástrojmi. Učia sa taktiež cielene vnímať hudbu, rozlišovať jej náladu a obsah. Rodičia detí sú počas kurzu prítomní a aktívne sa do diania zapájajú.


Základné informácie o kurze:

 • vek detí od 3,5 do 5 rokov / individuálny dohovor 
 • počet detí v skupine: max. 8 deti sú bez sprievdou rodička
 • dĺžka trvania 45min + 15 min voľná hernička (dobrovoľná)
 • poplatok za kurz sa uhrádza mesačne vo výške        28,56 eur (7,14 eur / vyučovacia hodina) 
 • pokračovanie kurzu: Malí muzikanti, pre deti vo veku od 5 do 7 rokov


O kurze Malí muzikanti

2_7  
Kurz je určený pre deti vo veku od 5 do 7 rokov a tematicky nadväzuje na kurz Detičky notičky. V tomto kurze sa deti pripravujú na nástup do 1. ročníka ZUŠ. Okrem množstva piesní a hudobno – pohybových hier sa zoznamujú s hrou na hudobné nástroje a so základmi hudobnej teórie. Rodičia detí sú počas kurzu prítomní a aktívne sa do diania zapájajú.

Základné informácie o kurze:

 • vek detí od 5 do 7 rokov / individuálny dohovor
 • počet detí v skupine: max. 8 
 • dĺžka trvania 45min + 15 min voľná hernička (dobrovoľná)
 • poplatok za kurz sa uhrádza mesačne vo výške        28,56 eur (7,14 eur / vyučovacia hodina)
 • pokračovanie kurzu: v prípade mladších detí pokračovanie kurzu Malí muzikanti II., v prípade starších detí nástup do 1. ročníka ZUŠ

O kurze Let´s sing in English   

3_4

V rannom veku sa deti zoznamujú s cudzím jazykom prirodzeným spôsobom. Nezaťažujú sa gramatickými zvratmi, načúvajú jazyku ako celku. Piesne sú preto skvelým prostriedkom, ako v deťoch podnietiť záujem o cudzí jazyk a zoznámiť ich so základnou slovnou zásobou.
Rodičia detí sú počas kurzu prítomní a aktívne sa do diania zapájajú, nie je však nutné, aby ovládali anglický jazyk. Všetky piesne, ktoré budeme počas kurzu používať, sú voľne k dispozícii. Súčasťou výučby každej piesne sú aj flash cards – kartičky so slovíčkami. Keďže hodina prebieha 1x do týždňa, predpokladom úspešného napredovania detí je aj domáca príprava - hra so slovíčkami a opakovanie / počúvanie pesničiek.

Základné informácie o kurze:

 • vek detí od 5 do 7 rokov
 • počet detí v skupine: max. 8 
 • dĺžka trvania 45min + 15 min. záverečná voľná hra detí
 • poplatok za kurz sa uhrádza mesačne vo výške        28,56 eur (7,14 eur / vyučovacia hodina)
 • učebné materiály: uzavretá What´s App skupina plná inšpirácií, piesní a videí
 • kartičky so slovíčkami a ďalšie podporné materiály

 

Lektor hudobnej prípravky

MgA. Ivana Záhorová Rovňáková

je absolventkou Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne a Štátneho konzervatória v Bratislave. Absolvovala ročné štipendium na prestížnej Oundle school a neskôr pokračovala v štúdiu na Leeds University v Anglicku. Je držiteľkou certifikátu úrovne C2 z anglického jazyka. 

Pedagogickej činnosti sa venuje viac ako 15 rokov. Vyučuje deti všetkých vekových kategórii (hra na harfe) a dlhodobo pôsobila ako pedagóg zborového spevu na materských a základných školách v Bratislave. Pochádza z hudobníckej rodiny a popri hre na harfu, ktorú v rámci našej školy vyučuje, študovala aj hru na klavíri a na flaute.

Počas štúdia i pedagogickej praxe absolvovala množstvo hudobných školení a seminárov, zameraných na kreatívne hudobné vzdelávanie, Orffovu metodiku a prácu s deťmi predškolského veku, pod vedením PaedDr. Lenky Pospíšilovej, Mgr. Marie Novotnej PhD., Prof. PhDr. Evy Jenčkovej CSc., PaedDr. Anny Derevjaníkovej PhD., Mgr.art. Tomáša Boroša PhD. ArtD).

Hudobné workshopy a semináre viedla v rámci vzdelávacích projektov Filharmónie BrnoOpery North (Leeds, UK).  

Ivana je zároveň mamou dvoch detí – 4,5 ročného Alexa a 3 ročnej Stelky, ktorí sa pod jej vedením zoznamujú s anglickým jazykom a objavujú svet hudby. 

 

Dizajn-bez-nazvu_5


Najčastejšie otázky

Je vyplnenie prihlášky záväzné?  

Vyplnenie prihlášky vnímame ako prejavenie záujmu o účasť na vybranom kurze / kurzoch. Po vyplnení prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme podrobnosti ohľadne vyučovania. Počet detí v každej skupinke je limitovaný (8 detí).  V prípade, že bude kapacita obsadená, podľa poradia vyplnenia prihlášok sa dostanete na pozíciu náhradníkov. Pokiaľ bude dostatočný počet záujemcov, ponúkneme Vám ďalšie termíny a časy. O všetkom Vás budeme informovať. 

 

Čo ak sa v priebehu kurzu zmení epidemiologická situácia?

Na zmeny budeme pružne reagovať. Pokiaľ vyučovanie nebude môcť prebiehať, poplatok za kurz Vám bude, samozrejme, vrátený.  

 

Aké protipandemické opatrenia je potrebné dodržiavať? 

Budeme sledovať vývoj situácie a na základe odporúčaní a nariadení prispôsobovať aj podmienky počas vyučovania. Pri vstupe do budovy je v súčasnosti povinná dezinfekcia rúk a prekrytie horných ciest dýchacích. Informácia, či sú aj deti povinné nosiť počas vyučovania rúška, bude upravená podľa aktuálnych nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.     

 

Ako prebieha platba za kurz a čo je v cene zahrnuté?
Poplatok sa hradí štvrťročne. V cene sú zahrnuté 60 minútové lekcie a tlač výučbových materiálov. 

 

Môžu prísť na kurz Let´s sing in English aj deti, ktoré ešte neprišli do kontaktu s angličtinou?
Samozrejme, kurz je určený predovšetkým pre najmenšie detičky, ktoré s jazykom ešte len začínajú.

 

Je potrebné, aby rodič ovládal anglický jazyk?
Nie je nutné, aby rodič ovládal anglický jazyk. Je to však určite výhodou pri domácom opakovaní. 

 

Ako hodiny  Let´s sing in English prebiehajú?
Hodiny sú rozdelené na časti tak, aby dieťa nestrácalo záujem a dokázalo udržať pozornosť. Každú pesničku budeme spoznávať na rôznych úrovniach – vysvetlíme si význam slov a textu ako celku, zahráme sa so slovíčkami, zvládneme rytmus a melódiu piesne. Súčasťou hodín sú tiež rôzne hry, zamerané na logické myslenie a jemnú motoriku. Hodina prebieha predovšetkým v angličtine, slovenčina je využívaná len v prípade potreby. 

 

Čo ak dieťa nebude chcieť počas hodiny spolupracovať?
Deti často prichádzajú na hodiny z domáceho prostredia bez počiatočného návyku na širší kolektív detí a dospelých. Niektoré deti sú veľmi bezprostredné a rýchlo sa v novom prostredí cítia pohodlne a bezpečne. Iné deti preferujú rolu pozorovateľov a potrebujú svoj priestor na postupné osmelenie a osvojenie si kolektívu. Dôležitá je trpezlivosť a podpora zo strany rodiča. Deti aj pri zdanlivo pasívnej účasti vnímajú dianie a postupne sa osmeľujú.

Pokiaľ ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať na canens.artschool@nextra.sk, alebo telefonicky na + 421 908 178 345 (lektor kurzu).

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Nesouhlasím Souhlasím